Politica de confidentialitate

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIVIND CONTACTE COMERCIALE (FURNIZORI/COLABORATORI/PARTENERI ETC.)

Mazilique Studio SRL, cu sediul social in Strada Fainari nr. 5, sector 2, București, avand numar de ordine in registrul comertului J40/15607/2015, CUI RO 35356249, in calitate de operator de date cu caracter personal va informam, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (Regulamentul general privind protectia datelor) („Regulamentul”) ca prelucrăm date cu caracter personal care va privesc („Datele”) dupa cum urmeaza:

1. Temeiul legal si scopurile prelucrarii

In temeiul interesului nostru legitim prelucram Datele in scopul identificarii Dvs. pe blog si purtarii discutiilor specifice, cu caracter public, precum si pentru a preveni mesaje spam pe blog.

2. Destinatarii carora le dezvaluim Datele

Datele Dvs. vor fi dezvaluite numai in masura necesitatilor cerute de scopul prelucrarii, angajatilor nostri implicati in administrarea blogului, precum si publicului vizitator al blogului.

3. Perioada pentru care pastram Datele

Datele Dvs vor fi prelucrate, respectiv vizibile pe blog, pe toata durata de viata a blogului.

4. Drepturile Dvs. cu privire la Date

In functie de temeiurile si scopurile prelucarilor, aveti următoarele drepturi cu privire la Date:

 • dreptul de acces, adică dreptul de a obține din partea noastra, la cerere, o confirmare dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc, acces la datele respective și la informații despre prelucrare;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor incomplete;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii, caz in care Datele vor mai putea fi prelucrate, cu exceptia stocarii, numai cu consimtamantul Dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important.

Restrictionarea prelucrarii poate fi solicitata in urmatoarele cazuri:

 • pana cand verificam exactitatea Datelor in cazul in care ati contestat-o;
 • prelucrarea este ilegala si va opuneti la stergerea Datelor solicitand in schimb restrictionarea acesteia;
 • nu mai avem nevoie de Date in scopul prelucrarii dar Dvs. ni le solicitati pentru constatarea, apararea sau exercitarea unui drept in instanta; sau
 • v-ati opus prelucrarii de catre noi in temeiul interesului nostru legitim, pe perioada in care verificam daca drepturile noastre legitime nu prevaleaza asupra celor ale Dvs.
 • dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc („dreptul de a fi uitat”) daca Datele au fost prelucrate ilegal sau:
 • Datele nu mai sunt necesare scopurilor prelucrarilor;
 • v-ati retras consimtamantul pentru prelucrarea in temeiul acestuia si nu exista alte temeiuri legale pentru prelucrarea Datelor;
 • v-ati exercitat dreptul de opozitie si nu exista motive legitime pentru continuarea prelucrarii, care sa prevaleze;
 • dreptul de portabilitate a datelor adică de a primi datele cu caracter personal furnizate, structurat, într-un format care poate fi citit automat, inclusiv posibilitatea ca datele să fie transferate unui alt operator, in cazurile in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul Dvs. sau pe un contract sau prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.
 • dreptul de a depune plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

5.1. DREPTUL LA OPOZITIE

5.1.1. Dreptul la opozitie privind prelucrari intemeiate pe interesul legitim al operatorului

Aveti dreptul de a va opune, datorita situatiei particulare in care va aflati, prelucrării Datelor in temeiul intereselor legitime urmarite de noi sau de un tert, inclusiv crearii de profiluri pe temeiul sau in scopul mentionat.

 • Dreptul la opozitie privind prelucari in scop de MARKETING DIRECT

Aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii Datelor in scop de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri in acest scop.

Va puteti exercita aceste drepturi gratuit contactandu-ne in scris la adresa Strada Fainari nr. 5, sector 2, București sau prin email la office@mazilique.ro .

Follow on Instagram